Qida dərəcəli PU şlanqlar haqqında qeydlər

Hələlik qida, tibb və digər sənaye sahələrində istehsal və emalda şlanqlardan istifadə etmək qaçılmazdır.Misal üçün,qida dərəcəli PU şlanqı şirə, süd, içki, pivə və s. kimi qida sənayesi qida vasitələrinin daşınması üçün istifadə olunur.Buna görə də, bütün aspektlərdə qida dərəcəli İB şlanqlarının tətbiqi tələbləri nisbətən yüksəkdir və qida dərəcəli İB şlanqlarında heç bir plastikləşdirici maddələrin olmaması tələb edilməlidir.Şlanqın tərkibində plastifikator olduqda, mühitin çirklənməsinə səbəb olacaq, buna görə də istehsal olunan qida təhlükəsizliyinə zəmanət verilmir!Müxtəlif sənaye sahələrində istifadə olunan şlanqlar üçün seçim meyarları hansılardır?

Gəlin birlikdə tanıyaq.

 

Müəyyən bir istifadə üçün düzgün boru seçmək üçün ən azı aşağıdakı əsas məqamları müəyyən etmək lazımdır.

1. Təzyiq – emiş
İş təzyiqini və ya emiş təzyiqini təyin edin, təzyiqin kritik dəyəri aşması kimi qəfil təzyiq dəyişikliyini nəzərə alın, hortumun normal xidmət müddətinə zərər verəcəkdir.

2. Daşınan materialların uyğunluğu
Daşınan materialın xassələrini, adını, konsentrasiyasını, temperaturunu və vəziyyətini (maye, bərk, qaz) müəyyənləşdirin.Bərk materialın daşınması zamanı bərk materialın hissəcik ölçüsünü, sıxlığını, miqdarını və bərk materialı daşıyan mayenin xüsusiyyətlərini, axın sürətini və axın sürətini başa düşmək lazımdır.

3. Ekoloji
Yeri, ətraf mühitin temperaturu, rütubət şəraiti və məruz qalmasını anlayın.Ultrabənövşəyi işıq, ozon, dəniz suyu, kimyəvi maddələr və digər aktiv elementlər kimi müəyyən ətraf mühit şəraiti şlanqın erkən deqradasiyasına səbəb ola bilər.

4. Mexaniki gərginlik
Dartma, burulma, əyilmə, vibrasiya, sıxılma əyilmə və uzununa və ya eninə yüklərlə bağlı əyilmə radiusunu və hər hansı gərginlikləri müəyyən edin.

5. Xarici səthin aşınması
Boru yaxşı aşınma müqavimətinə malik olsa belə, vibrasiya, korroziya və ya sürünmə şlanqın zədələnməsinə səbəb ola bilər, buna görə də boruda daha yaxşı qorunma aparmaq lazımdır.

6. İş yeri
Şlanqın yerə qoyulmalı, asılmalı və ya suya batırılmalı olduğunu bilin.

7. Əlaqələrdən istifadə edin və ya proqnozlaşdırın
Aşağıdakı aspektlərə görə seçin:
- Bağlayıcılar və flanşlar: növü, ölçüsü, ip növü, istinad standartı və tətbiq növü;
- Bağlayıcı nüvə: daxili diametri, xarici diametri və uzunluğu;
- Qol/Saxlama: Növ və ölçü.
Yaxşı performans təmin etmək üçün şlanq və birləşmə növlərinin uyğun olduğundan əmin olun.Hortum qurğusunun iş təzyiqi istehsalçının tələblərinə cavab verməlidir.

 

Yuxarıdakılar sizə şlanq seçimini təqdim etmək üçündür ki, bəzi məsələləri nəzərə almalısınız, ümid edirəm oxuduqdan sonra sizə kömək edə biləcəyəm!Axı, bazarda getdikcə daha çox növ şlanqlar var və getdikcə daha çox şlanq istehsalçısı şlanqlar istehsal edir.Belə ki, aşağı və yararsız şlanqlar alınması qarşısını almaq üçün, biz almaq üçün müntəzəm istehsalçıları getmək lazımdır, və doğru şlanq seçmək üçün faktiki çatdırılma tələbinə görə!


Göndərmə vaxtı: 21 aprel 2022-ci il